Onze groep bestaat sinds 1945. Voor de tweede wereld oorlog bestond er al een voortrekkersbeweging die met gezamenlijke inspanningen toen al een blokhut bouwde aan de Urneveldweg te Wijchen. Net voor, tijdens en ook nog even na de oorlog deed deze blokhut dienst als dienstwoning van de toenmalige veldwachter, de heer J. Winkel. Deze wilde de blokhut ook na de oorlog niet gelijk afstaan.

 

Voor de toen beginnende groep moest op dat moment een andere ruimte gevonden worden. In een schuur werden de eerste bijeenkomsten gehouden. Verkenners zoals ze toen heetten, waren alleen nog maar jongens. Dat omdat Baden Powell de oprichter van Scouting in zijn boeken omschreef wat jongens inspireerde om het spel van verkennen te ontdekken en spelen.

 

Terug naar de eerste groepsavond: op 5 september 1945 was de eerste groepsbijeenkomst met acht verkenners op de Touwslagersbaan bij de familie Dinnissen. Twee jaar later verhuisde de groep naar een schuur op de hoek van de Valendrieseweg/Esdoornstraat.

 

In 1950 krijgt onze groep de beschikking over een eigen houten blokhut, op het huidige terrein, die eerst als dienstwoning van de waarnemend veldwachter dienst deed. Zes jaar later was daar de opening van de nieuwe (stenen) blokhut. De naam van die blokhut is inmiddels oude blokhut geworden, omdat daarvoor opnieuw een blokhut gebouwd is, maar daarover later meer.

 

In 1985 verwoeste een brand de houten blokhut, de nachtmerrie voor iedere scouting groep. Een jaar later werd gestart met het bouwen van de nieuwe blokhut op dezelfde locatie en wordt de eerste steen gelegd door Peter van ‘t Hoff, onze toenmalige groepsvoorzitter. In februari 1987 is de blokhut klaar na veel zwoegen en vrijwilligersuren.
Vanaf 1986 beginnen we met het draaien van een bevergroep. In de periode van 1980 tot 1991 hebben we ook een speciale groep gehad voor geestelijk gehandicapte kinderen onder de naam blauwe vogels. In 1991 was er de heroprichting van de zeeverkenners bij jachthaven De Batavier.

 

Het jaar 1995 was een jubileumjaar, want we bestonden 50 jaar. Dat jaar startte de Baden Powellmars vanuit onze blokhut En was er een grootse reünie voor oud leden, waar ook de ‘pioniers’ (de verkenners van het eerst uur) bij aanwezig waren. Ook gingen we met de hele vereniging naar een jubileum groepsweekend op Sint Walrick.

 

Vanaf 1999 hadden onze watergroepen een eigen accommodatie in de Maas. De voormalige mijnenveger ‘Pegasus’ was met veel inzet van sponsors en vrijwilligers verbouwd en opgeknapt tot een bijzonder groepsverblijf.

 

In 2001 kregen we te maken met brandstichting waarbij de stuurhut verloren ging. Na het herstel van de schade ging de Pegasus rond 2005 dienst doen als wachtschip. In 2010 heeft het bestuur besloten om afstand te doen van de Pegasus vanwege de vereiste inspanning en kosten voor het onderhoud. Op dit moment wordt gewerkt aan de bouw van een splinternieuw onderkomen voor de watergroepen: de ScoutingArk. Deze komt op dezelfde locatie te liggen als de Pegasus.

 

Met de start van het nieuwe seizoen 2011 hebben we ook 2 nieuwe watergroepen: Dolfijnen, kinderen in de leeftijd van 7 tot 11 jaar.
En er is een groep gestart in de leeftijd van 17 jaar tot ong. 19 jaar: Loodsen.

 

 

In september 2012 is gestart met de bouw van een nieuwe accommodatie voor onze waterwerkgroep: de ScoutingArk.
Met de inzet van veel vrijwilligers en sponsoren wordt op 16 juni 2013 de ScoutingArk officieel geopend.