Wijchen, 2 september 2011 - Het St. Jorispad is weer een stukje veiliger geworden door een bijzondere samenwerking tussen buurtbewoners, vrijwilligers van Scouting St. Franciscus en de gemeente.

Kort nadat wethouder Engels aan de Raad had toegezegd maatregelen te zullen nemen om de parkeerproblematiek op het St. Jorispad aan te pakken, hebben ambtenaren en vertegenwoordigers van de scouting de handen ineen geslagen. Doel was een snelle realisatie om reeds deze zomer profijt te kunnen hebben. Op drukke dagen bij de Blije Dries staat het St. Jorispad soms dusdanig vol dat zelfs hulpdiensten in het verleden problemen hadden om te passeren. Een snelle realisatie was volgens de gemeente niet mogelijk zonder hulp van buitenaf.
Deze hulp kwam dus van de scouting en omwonenden. Na overleg met de gemeente hebben vrijwilligers op zaterdagochtend de houten palen verplaatst waardoor een 25-tal extra parkeerplaatsen is ontstaan. Het openbaar groen heeft er niets onder geleden want op deze plek was al sprake van een grasstrook en deze blijft intact.

Als binnenkort het parkeerverbod aan de oostkant (zijde Blije Dries en Scouting) van kracht wordt, wordt het veiliger voor overstekende kinderen en kunnen hulpdiensten erdoor als het moet op drukke dagen. St. Franciscus heeft al jaren geleden gepleit voor deze oplossing. Door de samenwerking met de gemeente voelen de vrijwilligers zich betrokken bij het resultaat en heeft bovendien extra voordelen. Het mes snijdt aan vele kanten: sneller resultaat, minder kosten en meer draagvlak. Voor herhaling vatbaar volgens de scouting. Ook de buurtbewoners zijn tevreden met de nieuwe situatie.

 

TERUG NAAR NIEUWS-ARCHIEF