Bij mooi weer staat het St. Joispad regelmatig helemaal vol met geparkeerde auto's. Aan beide zijden van de weg tot aan de Leemweg is er dan bijna geen doorkomen meer aan. Dit betekent dat ook hulpdiensten er moeilijk door kunnen in geval van een calamiteit. Enkele jaren geleden hebben wij het parkeerprobleem al aangekaart. Tijdens het halen en brengen van onze leden ontstaan soms gevaarlijke situaties. De Wijchense politiek heeft het probleem nu onderkent en belooft spoedig met een oplossing te komen.

Artikel Gelderlander 5 juli 2011:
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/maasenwaal/9053685/Parkeerdruk-bij-speeltuin-Blije-Dries.ece